Ucraina không thể chậm trễ với việc thi hành những biện pháp vượt qua khủng hoảng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống được nữa và phải đạt được nhân nhượng chính trị để đương đầu với khủng hoảng và vãn hồi sự tăng trưởng kinh tế.

Ucraina không thể chậm trễ với việc thi hành những biện pháp vượt qua khủng hoảng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống được nữa và phải đạt được nhân nhượng chính trị để đương đầu với khủng hoảng và vãn hồi sự tăng trưởng kinh tế.

Đây là ý kiến của giám đốc Ngân hàng thế giới tại Ucraina, Belarus và Mondova Martin Raiser trong bài viết cho tạp chí “Zerkalo nedeli”.

“Có vẻ là Ucraina khó khăn vì suy thoái quá sâu. Nhìn vào những mất cân bằng đối ngoại và mất khả năng tiếp cận thị trường vốn thì việc kéo dài thời gian không phải là chiến lược hiệu quả”, – ông nhận xét.

Giám đốc WB nhấn mạnh, kế hoạch chống khủng hoảng cho Ucraina phải có bốn yếu tố then chốt. Đó là định hướng kinh tế vĩ mô phù hợp với chương trình của IMF một cách liên tục và thích ứng, tái định hướng chi phí ngân sách nghiêng về tăng đầu tư vào khu vực hạ tầng quốc gia, nhằm tăng trưởng và duy trì khu vực bất động sản và việc làm, kết hợp với những nỗ lực huy động nguồn vốn hỗ trợ tầng lớp nghèo và dễ bị tổn thương trong nhân dân.

Ngoài ra, Martin Raiser còn nói đến chiến lược bảo vệ người gửi tiền vào ngân hàng và ổn định, cải tổ khu vực ngân hàng, nhằm tạo thuận lợi cho việc

thâm nhập thị trường và thu hút đầu tư cá nhân.

“Tất cả những yếu tố đó liên quan đến nhau và tăng cường lẫn nhau. Để thực hiện một cách hiệu quả cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, tổng thống và Ngân hàng quốc gia, cũng như cần có sự ủng hộ từ phía quốc hội”, – giám đốc WB nói.

Ông tin tưởng rằng những bước đi kiên quyết đầu tiên trong các lĩnh vực trên sẽ giúp bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế và huy động được sự ủng hộ của các chủ tín dụng.

“Ucraina xứng đáng được cộng đồng quốc tế giúp đỡ vượt qua những chấn động đang phá huỷ mô hình tăng trưởng hiện nay. Tuy nhiên để được hưởng lợi từ sự giúp đỡ đó và vượt qua cơn khủng hoảng, quay trở lại tốc độ tăng trưởng cũ, Ucraina phải thừa nhận và giải quyết những vấn đề của riêng mình và sửa chữa những thiếu sót. Thời gian chờ đợi không còn nữa”, – ông Raiser kết luận.

Lê Tâm
theo Podrobnosti