Cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế hiện nay sẽ có ảnh hưởng đến Ucraina, vì nước này là một phần của hệ thống tài chính toàn cầu. Điều này được Giám đốc chi nhánh Ngân hàng thế giới khu vực Ucraina, Belarus và Moldova Martin Riser cảnh báo.

Theo lời ông Riser, hệ thống tài chính của Ucraina còn chưa hội nhập đầy đủ vào hệ thống toàn cầu, nhưng mỗi năm lại càng đi sâu hơn vào thị trường dịch vụ tài chính của Liên minh châu Âu. Vì vậy, để giảm thiểu những hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, Ucraina cần phải áp dụng sâu rộng hơn nữa cơ cấu điều hòa độc lập đối với thị trường tài chính. Cơ cấu này phải được tạo thành bởi những yếu tố hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào các thành phần tham gia thị trường, cũng như chính quyền.

Ngoài ra, cũng cần phải có những chính sách của Chính phủ để giảm thiểu hậu quả khủng hoảng. Trước hết, đó là sự hợp tác giữa Bộ tài chính và Ngân hàng trung ương, để các cơ quan này “không chính trị hóa những vấn đề liên quan đến tài chính”. Ông Riser cho rằng, rất cần phải “kết hợp hài hòa giữa chính sách cứng rắn và tỷ giá hối đoái mềm dẻo”, cũng như những biện pháp cải cách hệ thống ngân hàng. “Một khi ở Ucraina chưa có một thành phần uy tín và độc lập trong hệ thống cung cấp dịch vụ tài chính, thì chưa thể nói về hiệu quả của nó được”. – ông Riser nói.