Kinh phí được phân bổ để giúp các gia đình và người hưu trí có thu nhập thấp trong giai đoạn kiểm dịch.Ngân hàng Thế giới quyết định cung cấp cho Ukraina khoản tài trợ bổ sung 150 triệu đô la để giúp đỡ những người có thu nhập thấp, bộ phận báo chí ngân hàng này cho biết

.Là một phần của khoản tài trợ bổ sung, 50 triệu đô la sẽ được sử dụng để chống lại sự lây lan của đại dịch cúm COVID-19, các quỹ này sẽ giúp tăng quy mô và đẩy nhanh việc chi trả hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập thấp và trợ cấp nhà ở.“Hàng ngàn gia đình Ukraina đã gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn tiện ích do mất nguồn thu nhập.

Người hưu trí không thể mua kể cả những loại thuốc và thực phẩm cần thiết nhất vì giá cả tăng. Điều quan trọng là phải giúp đỡ những người này bằng cách tăng tốc thanh toán trợ cấp xã hội và tăng mục tiêu của họ, – ông Alex Kremer Quyền Giám đốc Ngân hàng Thế giới Belarus, Moldova và Ukraina cho hay.

Tài chính bổ sung cũng sẽ được hướng vào việc cung cấp các khoản tài trợ để thành lập doanh nghiệp nhỏ trong khuôn khổ của dự án “Helping Hand”.Chỉ hai ngày trước đó, Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản phân bổ 135 triệu đô la cho Ukraina tài trợ bổ sung để cải thiện y tế.Bộ Y tế đã quyết định chi 35 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới để phòng chống lại đại dịch cúm coronavirus.

Kiều Trinh, Theo https://korrespondent.net/

»Cùng chủ đề