Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thế giới WB đã phê duyệt khoản chi 135 triệu đô la cho Ukraina để cải thiện chất lượng y tế và chống lại sự lây lan của nhiễm coronavirus.

BusinessCensor dẫn nguồn báo cáo của cơ quan báo chí của Bộ Tài chính Ukraina đưa tin.

Các quỹ sẽ được chuyển đến tài trợ bổ sung cho các dự án cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, đã được triển khai tại Ukraina với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới kể từ năm 2015.

Người ta ước tính rằng 35 triệu đô la trong số tiền này sẽ được phân bổ cho các biện pháp tăng cường bảo vệ công dân và chống lại sự lây lan của dịch COVID-19.

“Phần còn lại của quỹ sẽ được sử dụng để mua thiết bị hiện đại cho các khoa chăm sóc y tế khẩn cấp (cấp cứu) và tăng cường khả năng của các bệnh viện để chăm sóc có chất lượng cho các cơn đột quỵ ở các khu vực của Ukraina, cũng như cho các hoạt động khác trong khuôn khổ triển khai các cải cách chăm sóc sức khỏe và tăng cường năng lực của Dịch vụ bảo vệ sức khỏe ở quốc gia Ukraina”, – Bộ Tài chính nói.

Đặc biệt, khoản tài trợ này sẽ giúp Ukraina nâng cấp khoảng 40 khoa cấp cứu và đột quỵ.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề