Ban lãnh đạo Ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU) tuyên bố rằng không thể để xảy ra những vụ tấn công có hệ thống chống lại cựu thống đốc Ngân hàng quốc gia Ukraina, bà Valeria Gontareva.

“Đây đã là một loạt vụ tấn công nối tiếp nhau – đây là khủng bố. Mục đích của khủng bố các nhà cải cách trước đây và bây giờ đó là làm tê liệt hoạt động của Hệ thống, là buộc chúng tôi phải im lặng. Chúng tôi sẽ không im lặng, bởi vì đây là nguy cơ cho nền dân chủ, cho các cuộc cải cách mà tương lai của quốc gia phục thuộc vào, mà sự thịnh vượng của từng gia đình phục thuộc vào đó…  Đây là nguy cơ cho từng công dân, cho các quyền hiến định và tự do mà nhà nước phải là người bảo vệ chúng. Cuối cùng đây là sự hủy hoại những giá trị đạo đức của một xã hội dân chủ vì lợi ích của bọn khủng bố”, – trong tuyên bố của NBU nói.

Lãnh đạo NBU nhấn mạnh rằng các cơ quan thực thi pháp luật cần phải vào cuộc và bảo đảm tiến hành điều tra không thiên vị các vụ án liên quan tới cựu thống đốc Ngân hàng quốc gia Gontareva.

“Chúng tôi đòi thục hiện những hành động. Các cơ quan thực thi pháp luật cấp bách bảo đảm cuộc điều tra không thiên vị, nhanh chóng các vụ tấn công nối tiếp nhau, đồng thời điều tra các vi phạm pháp luật của các chủ sở hữu và cố đông của các ngân hàng mất năng lực thanh toán mà NBU có thông tin về họ”, – trong tuyên bố nói.

Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy đã lên tiếng đối với vụ đốt nhà cựu thống đốc ngân hàng Gontareva. Ông Zelenskiy nhấn mạnh r4awngf các cựu quan chức cần cảm nhận được sự bảo vệ ở Ukraina, cho dù quan điểm chính trị của họ ra sao.

Nguồn: Segodnya

»Cùng chủ đề