Các thể nhân kinh doanh cá thể (FOP) có thể bị cấm sử dụng tiền trên tài khoản đăng ký kinh doanh cho các mục đích tiêu dùng cá nhân.

Trong dự án một quyết định của NBU có quy phạm cấm sử dụng tài khoản kinh doanh vào mục đích tiêu dùng trong sinh hoạt. Báo chuyên ngành “Бухгалтер 911” công bố thông tin để xã hội thảo luận.

Theo quy phạm này thì các cá thể
kinh doanh không được dùng tiền trên các tài khoản kinh doanh vào các mục đích
tiêu dùng sinh hoạt cả nhân.

Văn bản hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng sẽ có thêm một điểm: “Cấm sử dụng tài khoản thanh toán trong hoạt động kinh doanh của các cá thể kinh doanh (FOP) để thực hiện các tác vụ liên quan tới tiêu dùng cá nhân”.

Hiện chưa rõ kiểm soát việc sử dụng tiều tiêu dùng này sẽ như thế nào.

Ở Ukraina tồn tại những xí nghiệp (chẳng hạn trong lĩnh vực bán lẻ), thậm chí cả ngành như ngành IT, nơi có hàng ngàn cán bộ nhận tiền thưởng bằng thực hiện các dịch vụ của mình như là một FOP. Điều này có nghĩa là các xí nghiệp dấu mặt bằng các thể nhân FOP để trốn thuế.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề