Bộ tư pháp Ucraina vừa nhận được quy định số 109 của NBU về việc xây dựng dự trữ tín dụng ngoại tệ bằng đồng grivna. Theo tin từ “Tin tức kinh tế” giới vận động hành lang ngân hàng đang cố gắng thông qua IMF để bãi bỏ quy định này.

Quy định số 109 của NBU là bổ sung cho quy định số 107, thay đổi hoàn toàn cách thức tính trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng thương mại. NBU từ nay quy định tất cả các dự trữ rủi ro trong giao dịch ngoại tệ sẽ không được tính vào trạng thái ngoại tệ.

Quy định trên khiến từ nay ngân hàng phải bán ra lượng ngoại tệ trong dự trữ trên thị trường liên ngân hàng. Theo đánh giá của các chuyên gia NBU thực tế này cho phép trong thời hạn hai tháng, mà NBU quy định cho các ngân hàng để tổ chức lại trạng thái ngoại tệ của mình theo chuẩn mới, sẽ tăng được lượng ngoại tệ đưa ra thị trường liên ngân hàng thêm 3-4 tỷ.

Giới ngân hàng có ý kiến khác nhau về sáng kiến của NBU. “Quy định này đưa chúng ta lại gần với quy định quốc tế trên thị trường tài chính”, – chủ tịch ban quản trị ngân hàng “OTP Bank” Dmitri Zinkov nói. Tuy nhiên theo ông, nếu loại dự trữ cho giao dịch tín dụng ngoại tệ ra khỏi trạng thái ngoại tệ thì chuẩn của mỗi ngân hàng phải điều chỉnh đáng kể, do đó ngân hàng sẽ phải bán đi một lượng lớn ngoại tệ. Nguồn của số ngoại tệ này ông Zinkov quy về số lượng khách hàng thanh toán tín dụng. “Ngoài ra, có thể chúng tôi sẽ đề nghị một bộ phận khách hàng vay của mình quy đổi tín dụg ngoại tệ sang grivna, và bằng cách đó chúng tôi không càn phải lập ra một lượng dự trữ bằng ngoại tệ nữa”, – ông nói.

Đồng nghiệp của ông từ một ngân hàng khác đánh giá sáng kiến của NBU có phần chỉ trích hơn. Theo ông, ngân hàng đơn giản là không có số ngoại tệ cần thiết trong dự trữ rủi ro tín dụng ngoại tệ. Dự trữ ngoại tệ chỉ được ghi có trong các sổ sách kế toán để đóng trạng thái ngoại tệ. Nếu bỏ chúng ra khỏi trạng thái các ngân hàng sẽ phải mua trước ngoại tệ, sau đó lại bán đi – để có thể đóng được trạng thái. “Khi dự trữ ở mức 2-3%, sự điều chỉnh trên là chấp nhận được. Hiện nay khi nợ xấu vượt quá 20% thì dự trữ phải tăng gấp mấy lần”, – ông nói.

Theo ông nếu ông đề nghị ngân hàng mẹ cấp ngoại tệ cho ngân hàng con tại Ucraina để bán và đóng được trạng thái ngoại tệ, thì họ sẽ không hiểu nổi yêu cầu này. “Tôi không biết có phải cố tình hay không nhưng NBU đã tạo điều kiện để các ngân hàng nước ngoài bán ngoại tệ tại Ucraina không chỉ để tăng vốn, mà còn để đóng trạng thái ngoại tệ”, – ông nói.

Theo tin của “Tin tức kinh tế” có được giới vận động của các ngân hàng lớn nhất (chủ yếu có vốn nước ngoài) đã đề nghị Ngân hàng thế giới WB và Quỹ tiền tệ thế giới IMF tác động đến NBU và huỷ bỏ hiệu lực của quy định trên. Nguồn tin của báo khẳng định, nếu không thì sẽ không một ngân hàng nước ngoài nào tiếp tục đầu tư vào Ucraina và mở tín dụng bằng ngoại tệ, dẫn đến giới xuất khẩu sẽ phải chịu hậu quả.

Lê Tâm
theo Finance

»Cùng chủ đề