Ngân hàng quốc gia Ucraina NBU có kế hoạch sẽ tiếp tục các cuộc đấu giá ngoại tệ ưu đãi cho người vay tín dụng bằng ngoại tệ và can thiệp vào thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

NBU đã có thông báo về việc này: “Sẽ thực hiện việc san bằng những dao động giá grivna bằng việc tiến hành can thiệp được báo trước của NBU, hoàn thiện việc tổ chức hoạt động này, sẽ tiếp tục các phiên đấu giá ngoại tệ, trong đó có việc bán ngoại tệ cho ngời dân thanh toán tín dụng bằng ngoại tệ”.

NBU ghi nhận nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ trong quý I năm 2009 giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái, còn ngoại thương thâm hụt tới 4 lần. Cùng với tình hình thanh toán tín dụng của người dân trong nước đang ổn định trở lại, dao động tỷ giá grivna cũng được cải thiện hơn, tất cả những điều này là tiền đề để bình ổn tình hình thị trường ngoại tệ.

NBU cũng cho rằng các biện pháp do Ngân hàng quốc gia áp dụng nhằm bình thường hoá tình hình ngoại tệ-tỷ giá đã đạt hiệu quả và có tác dụng.

NBU tin tưởng rằng những chiều hướng tích cực trên thị trường ngoại tệ sẽ được củng cố.

“Các biện pháp nêu trên (do NBU tiến hành) sẽ củng cố những chuyển biến tích cực trên thị trường ngoại tệ Ucraina, không chỉ tác động tích cực đến việc ổn định giá đồng grivna, giảm rủi ro ngoại tệ, mà còn tái lập lại đà tăng trưởng kinh tế đất nước”, – thông báo của NBU viết.

NBU bắt đầu các phiên đấu giá ngoại tệ ưu đãi từ ngày 27-2.

Theo thông báo NBU sẽ bán đô la, euro và frank Thuỵ Sĩ theo giá ưu đãi dành cho các thanh toán tín dụng bằng ngoại tệ.

Phuong Anh
theo Finance