Ngân hàng quốc gia Ucraina mới có quy định về thời hạn tổ chức các kỳ can thiệp bằng ngoại tệ vào thị trường liên ngân hàng Ucraina trong quý II năm 2009.

Ngân hàng quốc gia Ucraina mới có quy định về thời hạn tổ chức các kỳ can thiệp bằng ngoại tệ vào thị trường liên ngân hàng Ucraina trong quý II năm 2009.

Quyết định số 205 NBU ngày 9-4 nêu rõ “dựa vào nhu cầu tiếp tục tăng cường khuynh hướng ổn định trên thị trường liên ngân hàng”, NBU quy định thời gian tiến hành can thiệp ngoại tệ vào thị trường như sau: can thiệp theo tỷ giá đã xác định – thứ hai hàng tuần, còn ngày thứ ba và thứ năm thì tuỳ theo tình hình trên thị trường ngoại tệ; can thiệp dưới hình thức đấu giá ngoại tệ – thứ tư hàng tuần, trong trường hợp cần thiết – thêm ngày thứ sáu.

Theo tin mới nhận được phiên đấu giá tiếp theo của NBU sẽ được tổ chức vào thứ tư tới, ngày 8-4, và thứ sáu ngày 10-4.

Phương Anh
theo Biz.Liga

»Cùng chủ đề