NBU quyết định giảm khoảng cách giữa tỷ giá grivna/đô la chính thức với giá thị trường liên ngân hàng ở mức 2%.

Quyết định trên được công bố trong nghị định số N264 ngày 30-4 Ngân hàng quốc gia Ucraina, được thông qua trong khuôn khổ bản ghi nhớ về chính sách tài chính được Ucraina và IMF phê chuẩn trong hiệp ước stand-by.

“Đô la Mỹ được tính theo tỷ giá trung bình giữa người bán và người mua trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ucraina trong ngày làm việc trước, tỷ lệ chênh lệch ±2%”, – nghị định nói rõ và được đăng tải trên trang web của NBU.

Nghị định số N264 có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Trước đó NBU đã thiết lập tỷ giá chính thức grivna/đô la còn dựa vào kết quả đấu giá trên thị trường liên ngân hàng, nhưng không ấn định tỷ lệ chênh lệch.

Theo đánh giá của giới ngân hàng quyết định trên sẽ tác động đến tỷ giá chính thức bắt đầu từ hôm thứ sáu.

Xin nhắc lại từ đầu năm 2009 NBU giữ tỷ giá chính thức ở mức 7,7 grivna/1 đô la.

Phuong Anh
theo Correspondent

»Cùng chủ đề