Bắt đầu từ ngày 15-6 Ngân hàng Trung ương Ucraina sẽ giảm lãi suất từ 12% xuống 11%.

Theo thông báo trên trang thông tin điện tử chính thức của NBU quyết định trên được đưa ra trong nghị định số N343 của ban quản trị ngân hàng trung ương từ ngày 12-6-2009.

Ngoài ra, ban quản trị ngân hàng trung ương cũng lưu ý đến sự xuất hiệu các dấu hiệu cho thấy thị trường tiền tệ-tín dụng đã bình ổn trở lại. Cụ thể, sức ép lạm phát đã giảm (tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng trong tháng đang thường xuyên giảm: từ 2,9% trong tháng giêng xuống còn 0,5%% trong tháng 5), dòng vốn chảy ngược khỏi các ngân hàng đã dừng lại (trong tháng 4 và tháng 5 ghi nhận lượng vốn người dân gửi vào ngân hàng tăng lên), thị trường ngoại tệ đã qua cơn nóng, dòng tín dụng cho khu vực bất động sản tăng lên và lãi suất tiền gửi và tín dụng giảm xuống.

Tuy nhiên, theo nhận định của NBU, đồ thị đi lên của khu vực tài chính vẫn chưa bền vững, còn tình hình trong khu vực bất động sản là khá căng thẳng.

Thông tin của UNIAN. Tháng 9-2004 lãi suất của NBU tăng từ 7 lên 7,5%, tháng 10 – lên 8%, tháng 11 – lên 9%. Tháng 8-2005 lãi suất được tăng lên 9,5%, tháng 10-2006 – giảm xuống 8,5%, tháng 5-2007 – giảm xuống 8%.

Từ 1-1-2008 NBU tăng lãi suất từ 8% lên 10%, từ 30-4 – lên 12%.

Phuong Anh
theo UNIAN

»Cùng chủ đề