Chiều ngày 21-7 bộ tài chính đã nhận được đệ trình của NBU hai ngân hàng: Nadra và Ukrprombank để tái đầu tư. Quyền bộ trưởng tài chính Igor Umanski thông báo ngày hôm nay tại Dnhiepropetrovsk.

Ông nói rõ, vấn đề nhà nước tham gia vào vốn của hai ngân hàng này sẽ được chính phủ xem xét trong thời gian ngắn nhất.

“Nhưng đến khi nào vấn đề nợ của các ngân hàng này còn chưa được giải quyết, thì còn chưa được tái đầu tư. Trước hết là nợ nước ngoài”, – ông Umanski nói.

Xin nhắc lại để bạn đọc tiện theo dõi, thủ tướng Yulia Timosenko hôm thứ tư tuyên bố, đến ngày hôm nay HĐBT vẫn chưa nhận được một đệ trình nào của NBU để chính phủ tham gia vào vốn của ngân hàng tư nhân. Trước đó có tin, NBU đã trình lên chính phủ để tái đầu tư vào ngân hàng Nadra, Ukrprombank và ngân hàng “Tài chính và Tín dụng”.

Phuong Anh
theo RBK-Ucraina

»Cùng chủ đề