Từ khi bắt đầu có khủng hoảng tài chính đến nay Ngân hàng quốc gia Ucraina (NBU) đã tung ra thì trường ngoại hối tổng số 13 tỷ USD từ Quỹ dự trữ ngoại hối để cứu đồng nội tệ Grivna

Từ khi bắt đầu có khủng hoảng tài chính đến nay Ngân hàng quốc gia Ucraina (NBU) đã tung ra thì trường ngoại hối tổng số 13 tỷ USD từ Quỹ dự trữ ngoại hối để cứu đồng nội tệ Grivna.

Đó là phát ngôn của ông A.Shapovalov Quyền thống đốc NBU tại cuộc họp báo ngày hôm nay. Ông nói: từ đầu năm nay NBU tung ra 3 tỷ, và 10 tỷ đã được sử dụng vào quý 4 năm 2008. Ông nhấn mạnh rằng, không có nguyên nhân để đồng Grivna mất giá lớn.

 Theo thông tin của ông thì trong tháng 2 chỉ số trung bình nhập ngoại hối vào Ucraina đã tăng lên. Ngoài ra, khối lượng tín dụng đã cấp bởi các ngân hàng nước ngoài (non-residents) là tương đương 200 tỷ Grivna. Nguyên nhân mất giá đột ngột mấy hôm vừa qua là nguyên nhân tâm lý.

Như Thông tấn xã UNIAN đã đưa tin, dự trữ ngoại hối của NBU trong tháng 1 giảm 8,3%, tức là giảm 2,72286 tỷ usd xuống còn 28,82043 tỷ usd.

Ngày 17 tháng hai tỷ giá Gr./1usd tại thị trường Liên ngân là 8,25

Ngày 23 tháng hai – đã lên trên con số 9.

Ngày 25 tháng hai – ltỷ giá này là 9,320 – 9,38 nhưng cuối buổi NBU đã ra sàn này oanh tạc với giá usd 7,700 – 7,900. Khi kết thúc giao dịch thì gía usd chỉ còn 8,85-9,00/1usd.

Hoàng xuân Kiểm