Theo như thông báo trước đó, điều này được nêu ra trong nghị định của NBU số 511 từ ngày 27 tháng 8 năm 2009, trong đó đưa vào những sửa đổi về chính sách lãi suất của Ngân hàng quốc gia.

Trong tài liệu này quy định rằng tỷ lệ lãi suất tín dụng ngắn hạn mà không có bảo đảm được cung cấp bởi Ngân hàng quốc gia cho các ngân hàng thương mại, không thấp hơn tỷ lệ lãi suất chiết khấu cộng với 3% (trong các phương án trước quy định là 5%), còn đối với tín dụng ngắn hạn có đảm bảo – thì lãi suất này không thấp hơn lãi suất chiết khấu cộng với 1% (trong các phương án trước là 3%).

Cần lưu ý rằng trong nghị định nêu ở trên cũng đưa vào những sửa đổi về quy chế hỗ trợ tín dụng của Ngân hàng quốc gia cho các ngân hàng thương mại trong trường hợp có mối đe doạ thực sự đối với sự ổn định hoạt động của các ngân hàng này.

Ngoài ra, tài liệu này còn quy định rằng lãi suất tín dụng, mà được cung cấp cho các ngân hàng trong trường hợp có mối đe doạ thực sự đối với sự ổn định hoạt động của những ngân hàng này, được thiết lập ở mức không thấp hơn lãi suất chiết khấu cộng với 2%.

Trước đây lãi suất tín dụng kiểu này được xác định bởi tỷ lệ lãi suất bình quân của việc tái cấp vốn, được tính trong vòng 30 ngày cuối cùng, trước ngày thông qua quyết định cung cấp tín dụng.

Ngoài ra, trong quy chế về chính sách lãi suất của Ngân hàng quốc gia quy định rằng tỷ lệ lãi suất chiết khấu phải được duy trì ở mức độ thực sự phù hợp so với mức lạm phát. Ở đây, mức lạm phát dự báo cho năm tương ứng, được phê chuẩn bởi chính phủ và được xem xét trong khi xây dựng ngân sách nhà nước.

Trước đó, Ngân hàng quốc gia Ucraina từ ngày 12 tháng 8 đã giảm tỷ lệ lãi suất chiết khấu từ 11% xuống còn 10,25%. NBU cũng đã giảm lãi suất tín dụng ngắn hạn có bảo đảm bằng trái phiếu chính phủ từ 16% xuống 15,5% / năm, và tín dụng không có bảo đảm – từ 18% xuống 17% / năm.

NguyenNghia
theo Kor

»Cùng chủ đề