NBU có thông báo đưa ngân hàng Ucraina ra khỏi danh mục các ngân hàng trong nước.

“Uỷ ban giám sát và điều tiết hoạt động ngân hàng NBU quyết định từ ngày 13-4-2009(…) đưa ngân hàng Ucraina ra khỏi danh mục quốc gia các ngân hàng để kết thúc thủ tục đóng cửa”, – bức thư viết.

Ngân hàng Ucraina thuộc số các ngân hàng lớn nhất của cả nước, đã gặp khủng hoảng từ năm 1998. Ngày 16-1-2001 NBU đã triệu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng của “Ucraina” và bắt đầu thủ tục đăng ký tuyên phá sản.

Tháng 12-2008 chuyên viên thanh toán ngân hàng đã chuyển giao phần tài sản còn lại của “Ucraina” cho công ty “Tornado” (Kiev).

Theo tin đã đưa, ngày hôm qua, quyền bộ trưởng tài chính Ucraina Igor Umanski đã chỉ ra 7 ngân hàng đứng đầu trong danh sách kế hoạch tái đầu tư.

Ngoài ra ông Umanski còn thông báo, quyết định tái đầu tư các ngân hàng này đã được NBU và HĐBT họp phê chuẩn ngày hôm qua.

Ông cũng nói thêm, với các tiêu chuẩn để được tái đầu tư mà NBU đã đồng ý tại Ucraina có 26 ngân hàng có thể được vào danh sách này.

Lê Tâm
theo Interfax-Ucraina