(DN.ODESA) – Hôm qua, ngân hàng quốc gia đột ngột nâng tỷ giá chuyển đổi trên thị trường ngoại hối giữa các nhà băng từ 5.1grivna lên đến 5.25 grivna/1USD. Việc này khiến cho đồng Đôla đột biến nhảy lên tới giá giá 5.65-5.95 grivna/1USD. Việc định giá cao như vậy không đảm bảo cho sự có mặt của ngoại tệ tại các điểm đổi tiển. Các nhà tài chính cho rằng, việc nâng tỷ giá chuyển đổi là cần thiết cho ngân hàng quốc gia để điều phối tỷ giá chuyển đối chính thức của đồng Đôla phù hợp với thị trường và nó đáp ứng xu thế lâu dài của việc phá giá đồng Grivna.

Ngày hôm nay, tỷ giá chuyển đối chính thức của ngân hàng quốc gia từ 5.01grivna nâng lên 5.09grivna. Trong mấy tháng gần đây, ngân hàng quốc gia thường thay đổi tỷ giá trung bình 1-2 konek. “ Nhà băng quốc gia muốn hỗ trợ đồng Grivna và dần dần đưa tỷ giá chuyển đổi ngang bằng với thị trường – Đó là nhận định của ông Đmitria Zolotko, giám đốc Quĩ tiết kiệm Nga – Nhà băng sẽ tung ngoại tệ ra bán để giam nhu cầu, bằng các đó sẽ giữ được đồng Grivna”.

Trong tình hình hiện nay, Các nhà tài chính không ngoại trừ trường hợp Ngân hàng quốc gia lại thay đổi hành lang biến động của tỷ giá chuyển đổi. Trên thực tế đồng Đôla chỉ đi lên, tại các nhà băng khác hiện tại là 5.8-5.9 grivna/1USD. Ngày thứ ba, tỷ giá của ngân hàng quốc gia là 5.1 và bán ra rất ít, hôm nay đã là 5.25grivna, ngày mai có thể là 5.34-5.35grivna. Ngân hàng quốc gia làm như vậy vì hành lang là 4.95 cộng trừ 8%, nhưng tỷ giá đã ở 5.346grivna, như vậy tất sẽ có sự nới rộng biên độ giao động của hành lang.

Vì bị bắt buộc, Ngân hàng Quốc gia bán Đôla ra với giá thấp , những người tham gia thị trường này phỏng đoán giá sẽ còn lên. Sang tuần sau có thể đạt con số 6.2grivna/USD.

Vũ Hoàng