Năm 2019, Ngân hàng Quốc gia Ukraina đã mua tổng cộng 8,46 tỷ USD trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng và bán ra 0,53 tỷ USD, do đó đã bổ sung dự trữ ngoại hối từ nguồn này thêm 7,93 tỷ USD.

Điều này được chứng minh bằng dữ liệu của cơ quan nhà điều tiết NBU, TTX “Interfax-Ukraina” đưa tin.

Theo dữ liệu, một khối lượng tiền tệ kỷ lục đã được mua trong tuần cuối cùng của năm – 1,56 tỷ đô la, bao gồm 730 triệu đô la tại phiên đấu giá ngoại hối đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái.

Đồng thời, ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU) chỉ ra rằng kể từ giữa tháng 10 năm nay, trong tuần này NBU cũng đã tiến hành các can thiệp đầu tiên để hỗ trợ đồng Hryvnia bằng việc bán ra được 50 triệu đô la.

Như đã báo cáo, tỷ giá hối đoái chính thức của năm 2019 đã tăng 14,5% so với đồng đô la (đạt mức giá 23,6862 UAH/$1) và 16,7% so với đồng euro (đạt mức giá 26,422 UAH/1EURO).

Nhớ lại rằng,

Ngân hàng Quốc gia đã làm suy yếu tỷ giá hối đoái chính thức của Hryvnia 40 kopeck, sau khi thiết lập giá chính thức vào ngày 27 tháng 12 cho đến ngày 7 tháng 1, ở mức 23,68 hryvnia cho mỗi đô la.

Vào ngày 27 tháng 12, các báo giá của đồng Hryvnia so với đồng đô la khi đóng cửa thị trường liên ngân hàng được đặt ở mức 23,74 – 23,79 mỗi đô la.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề