(DN.ODESA) -Hôm nay ngân hàng quốc gia Ucraina bán đô la Mỹ cho các ngân hàng khác theo tỷ giá 1 USD/ 5,95 grip không giới hạn số lượng, thông báo bởi giám đốc sở đầu tư quốc tế trực thuộc ngân hàng quốc gia ông Sergey Kruglik.

Đại diện của một trong những ngân hàng thương mại cho biết, «Vâng, quả thực, Ngân hàng quốc gia đã bán đô la với giá 5,95 grip /1 USD như là để đáp ứng yêu cầu của các ngân hàng thành viên và cho nhu cầu của riêng mình ».

Theo lời anh, trên thị trường mua và bán ngày hôm nay, giá bán đô la cũng vào khoảng mà ngân hàng quốc gia đã định từ 5,95-6,00 grip / USD.».

Ngày 30 tháng 10, Ngân hàng quốc gia cũng bán đô la cho các ngân hàng ở mức 6,05 grip / USD. Theo như ước tính, mức độ can thiệp của NBU ngày hôm qua đạt được 500 triệu USD.

Từ dữ liệu của Ngân hàng quốc gia, số tiền trong tài khoản của các ngân hàng thương mại hôm qua đã giảm 2,615 tỷ grip và đến sáng nay vào khoảng 11,783 tỷ.

Tỷ giá chính thức mà NBU đặt cho ngày hôm nay là 576,04 grip tương ứng với 100 USD.

NNC
theo INI