(DN.ODESA) – Thống đốc Ngân hàng nhà nước Vladymyr Stelmak cho phép gia tăng tỉ giá của đồng grivna.Đây là lời khảng định của ông trước báo giới ngày hôm nay.

“Tôi phải ra quyết định để giữ tỉ giá 7,50 grivna/1đô la, và sau đó cho giảm xuống, tức là ít hơn 7,50 grivna/1 đô la. Điều này chúng ta hoàn toàn có làm được” – ông nói.

Một trong số các yếu tố ảnh hưởng tới sự ổn định của tỷ giá đồng grivna so với ngoại tệ là các doanh nghiệp trong ngành xuất khẩu. “Các doanh nghiệp xuất khẩu- thường là nơi có dự trữ ngoại tệ nhiều nhất-không chịu bỏ tiền ra để bình ổn giá trên thị trường. Đến lúc họ bị bắt buộc phải bán ngoại tệ ra thị trường thì tình hình đã hầu như không cứu vãn được. Số tiền bán ra là 9 tỉ đô la. Nếu số tiền đó được đưa ra thị trường từ sớm thì tình hình đã không xấu như thế này”- ông nói thêm.

Trước đó, Ngân hàng nhà nước công bố một sáng kiến để có thể khôi phục lại tỉ giá là, yêu cầu bắt buộc các ngành có khoản thu nhập từ xuất khẩu phải bán đô la ra thị trường. Nhưng không được Quốc hội chấp nhận do chưa có điều khoản này trong luật pháp.

Phamxuan
theo Pop