Phòng báo chí của ngân hàng cho biết ngân hàng “Nadra” đã gửi công văn đến Ngân hàng quốc gia Ucraina đề nghị vốn hoá ngân hàng bằng nguồn tiền nhà nước

“Ngày 18-3 quản trị viên lâm thời Valentina Jukovskaia đã sử dụng quyền đặc biệt của quản trị viên lâm thời không cần triệu tập họp các cổ đông gửi công văn lên ngân hàng quốc gia Ucraina đề nghị vốn hoá ngân hàng bằng nguồn tiền nhà nước. Bà Jukovskaia đã trình bày kế hoạch cải thiện tình hình tài chính của ngân hàng “Nadra”, trong đó nhà nước tham gia ổn định lại hoạt động bình thường của ngân hàng”, – thông báo cho biết.

Cũng theo tin từ phòng báo chí ngân hàng “Nadra” vấn tiếp tục triển khai các chương trình quản lý thanh toán của khách hàng là pháp nhân. Nhờ đó lượng vốn  nằm trong tài khoản vãng lai của khách hàng đảm bảo khả năng thu hút các phương tiện thanh toán khác đã tăng gần 23 triệu grivna, còn tổng số dòng vốn vào ngân hàng là gần 75 triệu grivna.

Trong tuần qua Ngân hàng quốc gia tuyên bố cho tới cuối tháng 3-2009 sẽ trình chính phủ đề xuất tái vốn hoá ba ngân hàng hiện đang được áp dụng chế độ quản trị lâm thời. Đó là ngân hàng Ukrsocbank, “Kiev” và “Nadra”. Theo bà Valetina Jukovskaia cho biết để tái thiết lại hoạt động bình thường của “Nadra” cần phải có 5 tỷ grivna.

Như tin đã đưa, ngày hôm qua có thông báo cuộc họp cổ đông bất thường của ngân hàng “Nadra” được lên kế hoạch ngày 27-3 sẽ không diễn ra. tại cuộc họp này các cổ đông dự định khẳng định lại quyết định mua lại gói cổ phiếu kiểm soát của ngân hàng từ công ty GroupDF của nhà tài phiệt Dmitri Firtas.

Phương Anh tổng hợp
theo Delo