Ngân hàng Nadra dự định từ 1-6 sẽ bắt đầu chi trả 20% cho tất cả các loại hình tiền gửi số lượng dưới 50 nghìn grivna. Ngân hàng đã có thông báo về việc này.

“Từ 1-6 ngân hàng Nadra bắt đầu thực hiện việc chi trả tiền gửi cho khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, số lượng chi trả bằng 20% tiền gửi đối với các khoản gửi không quá 50 nghìn grivna (hoặc quy đổi) đã đến hạn thanh toán vào tháng 6, với điều kiện đáo hạn số tiền gửi còn lại theo đề nghị của ngân hàng”, – thông báo viết.

Tại thời điểm hiện tại ngân hàng đang soạn thảo chương trình tăng giới hạn rút tiền trong tài khoản vãng lai. Chương trình này trước hết phục vụ cho khách hàng gửi tiền là người về hưu. Công việc xây dựng chương trình dự định sẽ kết thúc trước ngày 10-6.

Từ ngày 20-5 trong khuôn khổ các chương trình đặc biệt ngân hàng bắt đầu thực hiện việc chi trả tiền gửi của khách hàng là người về hưu, đã gửi từ 5 đến 10 nghìn grivna (hoặc quy đổi).

Chương trình thanh toán tương tự đã được thực hiện từ ngày 21-4 đối với khách hàng ở độ tuổi về hưu, có số lượng tiền gửi không quá 5 nghìn grivna (hoặc quy đổi).

Từ đầu tháng 5-2009 ngân hàng thực hiện thanh toán một lần tại ngân hàng cho khách hàng là cá nhân 50% số lượng lãi suất tiền gửi được chi trả trong tháng trước (số lãi suất còn lại khách hàng có thể rút khỏi tài khoản vãng lai, tài khoản thẻ trong giới hạn quy định).

Trong vòng 1 tháng ngân hàng có kế hoạch chi trả hơn 43 triệu grivna cho tất cả các loại hình tiền gửi.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề