Chủ sở hữu và ban quản trị lâm thời ngân hàng “Kiev” hiện đang thương lượng về việc bán ngân hàng với hai nhà đầu tư: tập đoàn công ty “Tekt” và một công ty của Ả rập, tên công ty tạm thời chưa được công bố.

Quản trị trưởng lâm thời ngân hàng “Kiev” Victor Mironhenko đã xác nhận thông tin có hai nhà đầu tư cùng quan tâm đến ngân hàng này. “Hiện đang có hai nhà đầu tư. Tôi đã gặp nhà đầu tư Ucraina. Hiện đã có thư của công ty “TEKT” gửi V.Stelmakh và quản trị trưởng lâm thời ngân hàng Kiev với đề nghị bàn bạc vấn đề mua ngân hàng”, – ông thông báo.

Tại công ty TEKT đã khẳng định thông tin về dự định mua ngân hàng. “Chúng tôi có khách hàng sẵn sàng mua lại ngân hàng từ con số không hoặc ngân hàng đang gặp vấn đề, vì vậy chúng tôi đang xem xét khoảng 5 ngân hàng, trong đó có “Kiev”, – chủ tịch tập đoàn công ty “TEKT” Vadim Grib nói. Theo ông, dự định mua ngân hàng là một công ty trong nước, có cả phương án tập đoàn “TEKT” tham gia vào dự án mua bán này.

Hiện tại “TEKT” đang tiến hành thương lượng để được quyền kiểm tra ngân hàng “Kiev” nhằm xác định mức độ hợp lý của thương vụ này. “Chúng tôi sẵn sàng ký hợp đồng riêng về không tiết lộ bí mật, thu thập thông tin rồi quyết định – có nên mua ngân hàng hay không”, – ông Vadim Grib nói. Quá trình thương lượng với nhà đầu tư nước ngoài do chủ ngân hàng Nhikolai Marchenko tiến hành. Hôm qua ông đã gặp gỡ với người mua tiềm năng. “Ông Nhikolai Marchenko nói rằng, ông đang thương lượng với công ty của Ả Rập, cuộc thảo luận diễn ra thành công, nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra 900 triệu grivna”, – thành viên nhóm sáng kiến khách hàng gửi tiền của ngân hàng Secgây Bakhin, người hôm qua cũng có mặt tại cuộc gặp với khách hàng Ả Rập, cho biết.

Tuy nhiên con số này có thể là không đủ để cứu vãn tình hình tài chính của ngân hàng. Quá trình kiểm toán ngân hàng sẽ kết thúc vào ngày 9-4, nhưng theo đánh giá sơ bộ, số tiền cần thiết phải gấp đôi con số đó. “Tuần này tôi sẽ nhận được bản dự báo của nhà đầu tư độc lập, nhưng theo đánh giá sơ bộ, phải cần gần 2 tỷ grivna”, – ông Victor Morinhenko nói.

Ngoài ra, ngân hàng “Kiev” đã gửi đơn đề nghị NBU tham gia vào vốn của ngân hàng, tuy nhiên quản trị trưởng lâm thời của ngân hàng không hy vọng vào sự hỗ trợ từ phía chính phủ. “Vấn đề nhà nước tái đầu tư cho “Kiev” không được đặt ra”, – ông V.Mironhenko nói.

Theo ông, ngân hàng thuộc nhóm 3 (theo phân loại của NBU) có thể được tái vốn hoá chỉ trong trường hợp ngoại lệ. Theo số liệu của Hiệp hội ngân hàng Ucraina, đến đầu tháng 3 tổng số tiền gửi của cá nhân vào ngân hàng “Kiev” là 2,1 tỷ grivna, mà đây mới chỉ chiếm 1,17% tổng số tiền gửi của người dân vào toàn bộ hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng “Kiev” được thành lập năm 1993. Theo số liệu của Hiệp hội ngân hàng Ucraina tính đến đầu tháng ba tài sản của ngân hàng là 4,6 tỷ grivna, vốn – 0,58 tỷ grivna, tiền gửi cá nhân – 2,1 tỷ, tiền gửi thể nhân – 0,66 tỷ. Ngân hàng có 10 chi nhánh và 77 đại diện ở các tỉnh.

Phương Anh
theo Delo

»Cùng chủ đề