Thất bại trong việc thương lượng xung quanh món nợ khí đốt Nga – Ukraine, cuối cùng, Gazprom quyết định cắt cung cấp khí đốt cho Kiev. Tuy nhiên, nhà độc quyền khí đốt của Nga khẳng định rằng các hợp đồng cung cấp gas sang châu Âu vẫn được duy trì.