Matxcơva và Kiev sẽ ký thỏa thuận mới về việc cung cấp gas hôm nay, chấm dứt tranh cãi đang làm hàng triệu người châu Âu lạnh cóng vì không có năng lượng sưởi ấm.

»Cùng chủ đề