Trong tuần qua, ngoài việc thượng viện Nga, ngày mùng 1-6 thủ thướng Nga cúng phát đi tín hiệu muốn Ukraina cùng cải thiện mối quan hệ láng giềng với Nga, theo lời thủ tưởng Nga, việc này hoàn toàn có thể và phụ thuộc vào tổng thổng Ukraina ZeLensky.
»Cùng chủ đề