Nga tăng tỷ giá đồng Rub bởi Nguyễn Quang

Thủ tướng Nga Vladimir Putin vừa yêu cầu Bộ Tài chính nước này thực hiện những thay đổi trong ngân sách năm 2009, thể theo tình hình giảm giá của dầu mỏ thế giới. Ngoài ra, Bộ Phát triển Kinh tế (PTKT) cũng cần đưa ra những dự đoán phát triển kinh tế xã hội trong năm.