RBC, 11.02.2009, đưa tin Alexander Sakovich – một quan chức cao cấp của bộ tài chính Nga, cho hay vào ngày 1/03/ 2009 tới, Nga có thể sẽ nâng mức thuế xuất khẩu dầu mỏ của họ lên đến mức $114-$117 một tấn, tăng hơn 10% so với tháng 2.

Ông cho biết thêm, quyết định được đưa ra dựa trên giá dầu Urals trung bình trong khoảng thời gian từ 15/01/2009 đến 10/02/2009 là $43.103 một thùng. Theo số liệu của Bộ Tài Chính Nga thì giá dầu Uran là khoảng $43-$43.5 trong suốt thời gian theo dõi trên và sẽ duy trì cho đến khoảng ngày 15/02/2009. Thuế xuất khẩu cho mỗi tấn sản phẩm dầu nhẹ và nặng có thể, tương ứng, đạt tới mức $89-$91 và $48-$49.

Tin thêm, kể từ ngày 1/02/2009 thuế xuất cho mỗi tấn dầu thô của Nga là  $100.9, cho mỗi tấn sản phẩm dầu nhẹ là $80.3, và sản phẩm dầu nặng là $49.9.

Ánh Hồng
theo RIA