Nga: Sự hồi sinh thực tế bởi Nguyễn Quang

Nga hiện yếu hơn vẻ bề ngoài của nước này, điều giải thích vì sao chiến lược quyền lực mềm của NATO có thể vẫn chiếm ưu thế.