Trả lời phỏng vấn hãng tin Arms-Tass, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự, ông Vyacheslav Dzirkaln cho biết Nga sẽ không tiến hành hợp tác kỹ thuật quân sự với Mỹ.