Tại Hội nghị của Hội đồng châu Âu, với sự tham gia của các Bộ trưởng xã hội các nước châu Âu và Nga, diễn ra tại Mátxcơva, Thủ tướng Vladimir Putin cho biết các chuẩn mực xã hội ở trình độ châu Âu là nhiệm vụ chiến lược của Nga.

Theo Thủ tướng, Nga dự định phát triển lĩnh vực xã hội, củng cố sức khỏe của người dân, đảm bảo dành cho công dân của mình những điều kiện về nhà ở tiện nghi và vừa tầm. Ngoài ra, Nhà nước sẽ tạo ra hệ thống hiệu quả về an ninh cá nhân của người Nga, bảo vệ họ trước các tội phạm và những tình huống bất thường. Thủ tướng Vladimir Putin tin chắc rằng trong thời đại toàn cầu hóa, phát triển bền vững và hài hòa thực sự chỉ có được trong một xã hội cố gắng đảm bảo phúc lợi của toàn thể nhân dân.

Ông Vladimir Putin nói: “Cần nhớ rằng, bản thân tăng trưởng kinh tế mà không kèm theo các giải pháp cho những vấn đề xã hội vẫn không tháo gỡ được mâu thuẫn. Thậm chí ngược lại, có thể làm tăng thêm bất bình đẳng, nghèo khổ và bất ổn. Chúng tôi sẽ hành động linh hoạt một cách tối đa, có cân nhắc đến tình hình thực tế ở các nơi”. Thủ tướng Nga nhận định: “Khi giải quyết nhiệm vụ phát triển cộng đồng, Nga sẽ quan tâm nghiên cứu những đề xuất thực tế và những thành tựu của các chuyên viên châu Âu”.

Thủ tướng Putin đã thông báo cho các bộ trưởng châu Âu về các đề án xã hội của Nga. Ông nhận xét rằng chính những đề án này giúp giải quyết nhiều vấn đề xã hội và ngay cả những khoản kinh phí bổ sung không lớn lắm cũng đã tỏ ra khá hiệu quả. Thủ tướng Nga giải thích: “Chẳng hạn, ngay từ trước khủng hoảng, Chính phủ đã đặt ra nhiệm vụ xóa nghèo cho những người về hưu, bằng cách tăng trợ cấp xã hội hưu trí ngang mức sống tối thiểu. Nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành trước khi hết năm 2009, bất chấp những khó khăn về tài chính. Chúng tôi tin chắc rằng việc hạ thấp các tiêu chí xã hội không những không cải thiện được tình hình, mà còn gây khó khăn cho quá trình đưa nền kinh tế trở lại quĩ đạo phát triển bền vững. Do đó, trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu, Nga sẽ không cắt giảm các chi phí xã hội, mà trái lại, sẽ mở rộng”.

Theo Thủ tướng Nga, đề tài của Diễn đàn ở Mátxcơva là “hết sức bức thiết”. Ngay cả trong thời kỳ phát triển thuận lợi, vẫn có nhiều người kể cả người châu Âu không được tiếp cận những điều kiện văn minh căn bản. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội nghị Mátxcơva là thúc đẩy các công việc với Kế hoạch hành động của Hội đồng châu Âu về đoàn kết xã hội. Văn kiện này được dự kiến không chỉ mở rộng các quyền lợi xã hội của công dân, mà còn qui định cả trách nhiệm xã hội của chính quyền.

Ánh Hồng
theo Đài Tiếng nói nước Nga