Theo Ria Novotis,ngày 12/1, Ngân hàng Trung ương Nga đã tiếp tục giảm giá đồng Rúp, mở rộng biên độ giao dịch của đồng tiền này đối với Euro và USD, do ảnh hưởng của giá dầu thấp, và nguy cơ suy thoái kinh tế.