Ngoại trưởng Nga cảnh báo rằng Mỹ và các nước phương Tây đừng có can thiệp vào các quốc gia thuộc Liên xô cũ.