Bộ ngoại giao Ukraina: Không có điều khoản nào của Hiệp định năm 2003 cho phép Nga quyền kiểm tra tàu bè của Ukraina vào ra các cảng biển Azov của Ukraina

Bộ ngoại giao Ukraina tuyên bố về việc Nga tùy tiện, tự do giải nghĩa các hiệp định hai nước đã ký kết.

Nước Nga không có quyền kiểm tra các tàu thuyền của Ukraina đi tới các cảng biển của Ukraina trên biển Azov. Trong tuyên bố của bộ ngoại giao công bố ngày 21 tháng 11 nói.

Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng những hành động của Nga về kiểm tra các tàu thuyền của Ukraina trên biển Azov nằm trong khuôn khổ thỏa thuận đôi bên – giữa Moskva và Kyiv ký kết năm 2003, TTX TASS đưa tin.

“Một lần nữa chúng ta thấy đọc và cắt nghĩa tùy tiện của phía Nga các quy phạm mà hai bên đã giao ước bằng ký kết các hiệp định hai bên và nhiều bên. Không một điều khoản nào của hiệp định năm 2003 cho nước Nga cái quyền đọc và cắt nghĩa tùy tiện, thực hiện sự kiểm tra bất công tro9ng thời gian dài vừa qua đối với các tàu thuyền vào ra các cảng của Ukraina trên biển Azov. Nga không có quyền cản trở tự do tàu thuyền – theo công ước Liên hợp quốc về luật biển cũng như theo các hiệp định mà hai bên đã ký kết”, – trong tuyên bố và bình luận của bộ ngoại giao nói.

Lưu ý rằng, theo dữ liệu của cục bảo vệ biên giới Ukraina, vào tháng 4 biên phòng Nga bắt đầu thường xuyên kiểm tra các tàu thuyền vào ra các cảng biển của Ukraina trên biển Azov. Trên 200 chiieecs tàu ngoại quốc vào ra các cảng của Ukrauina đã bị biên phòng Nga kiểm tra với dụng ý kéo dài để phái hoại thời gian biểu của các tàu và gây thiệt hại kinh tế.

Vào tháng 9 Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phonbgf Ukraina (SNBOU) đã thông qua tổ hợp các biện háp hướng tới bảo vệ các quyền lợi của Ukraina ở khu vực phía nam, biển Azov và Biển đen.

Cơ quan cục bảo vệ biên giới Ukraina thông báo rằng, gần 270 đặc nhiệm đã được đưa biển Azov và Biển đen. Tới cuối năm 2018 trên biển Azov sẽ có căn cứ hải quân của Ukraina để kháng cự lại với những hành động xâm lược và hiếu chiến của Nga ở khu vực này.

Cũng theo dữ liệu của cục bảo vệ biên giới thì Nga đã tập trung tới biển Azov một lực lượng lớn tàu thuyền – trên 120 chiếc tàu và xuồng.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề