Tư lệnh Các lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga tuyên bố, dù phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay nhưng các tên lửa đạn đạo Topol-M vẫn sẽ được đưa vào trực chiến theo đúng kế hoạch.