Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, hành động xây dựng các trạm quan sát của Gruzia tại khu vực ranh giới với Nam Ossetia và Abkhazia đang tạo căng thẳng nghiêm trọng.