Đại diện Gazprom, ông Sergei Kupriyanov vừa qua đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng thanh toán tiền nợ khí đốt tháng giai đoạn tháng 11-12/2008 của Ukraine với Nga trước ngày 01/01/2009.