Trả lời đề xuất của Nga ký ngắn hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt vào Châu Âu với Ukraina, trong khi đó phó thủ tướng Ukraina Tsintsadze đáp lại đề xuất của Nga nói chỉ có thể ký hợp đồng dài hạn về khí đốt với Ukraina. Theo lời bà đây là quan điểm có tính nguyên tắc.

Phó thủ tướng về các vấn đề hội nhập Châu Âu Tsintsadze đã có phản ứng voeis đề xuất của Nga: Kyiv quan tâm tới hợp đồng dài hạnh về khí đốt với Nga, không quan tâm phương án ngắn hạn.

Theo lời bà phó thủ tướng, đây là quan điểm về nguyên tắc- hợp đồng cần phải dài hạn. Ukraina và EU có chung quan điểm về hợp đồng khí đốt và nói phải dài hạn.

“… Hơn thế nó cần phải dựa vào cách tiệm cận mang tính nguyên tắc và các quy tắc thị trường năng lượng của Châu Âu… Vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Ukraina cần phải được giữ – đó là quan điểm của chúng tôi. Đây là mặt mạnh của chúng tôi trong thương lượng, vì rằng “Đường ông phía bắc sẽ không có…”, – bà phó thủ tướng nói.

Lưu ý rằng, hợp đồng khí đốt giữa Ukraina và Nga ký kết năm 2009 sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Phía Nga, bộ trưởng năng lượng Novak đã đề xuất Naggtogaz ký kết tiếp hợp đồng nhưng chỉ thời hạn ngắn.

Theo lời phó chủ tịch Naftogaz “Dòng khí phía bắc” số 2 như là cái đòn bẩy thương lượng của Nga trong vấn đề khí đốt với Ukraina. Nay dự án này bị tạm thời đình chỉ (do phán ứng của Dan Mạch – nd) cho nên Nga đã mất át chủ bài trong thương lượng.

Như hãng Reuters dẫn nguồn của mình đưa tin (>>Reuters.), Kremlin chuẩn bị cho Ukraina cái bẫy mới – hợp đồng mới về vận chuyển khí đốt, thời hạn chỉ 1 năm. Điều này nước Nga cần vì sau một năm họ sẽ hoàn thành đường ông Dòng khí phía Nam, tránh qua Ukraina.

Nguồn: Glavred.infor

»Cùng chủ đề