Nga cho lưu hành lô vắcxin COVID-19 đầu tiên

người Việc tiêm chủng đại trà vắcxin Sputnik V sẽ diễn ra song song với nghiên cứu lâm sàng giai đoạn cuối, theo … Đọc tiếp Nga cho lưu hành lô vắcxin COVID-19 đầu tiên