(DN.ODESA) – Trang WEB New city đưa tin rằng, Cty cổ phần nhà nước “NaftoGas” giải thích chuyện sút giảm khí đốt sang vùng Ban căng là một thỏa thuận của “Gasprom” với công ty con của nó là “MoldovaGas”

“Những người tiêu dùng của Moldova không hiểu vì lý do gì mà không thỏa thuận với “NaftoGas” từ ngày 01.01.2009 đã bắt đầu tiêu dùng khí đốt từ lượng khí transit cho các nước bán đảo Ban căng đi qua Ananhép-Tiraspol-Yzmail có qua lãnh thổ Moldova”. Đó là nội dung trong truyên bố của Cty “Naftogas Ucraina”.

Cty độc quyền khí đốt của Ucraina giải thích rằng, “những hành động gây mất ổn định cung cấp khí đốt cho các nước vùng Ban căng dẫn đến những buộc tội không có cơ sở đối với phía Ucraina với tư cách là nhà vận chuyển. Kết quả của những hành động của Cty “Gasprom” và “MoldovaGas” là việc cung cấp khí đốt vào Rumania, Bungaria, Thổ nhĩ kỳ, Hy lạp và Macedonia đã giảm 10 triệu mét khối trong một ngày. Trước đó “Naftogas” đã đòi hỏi phía Cty “Gasprom” lệnh cho Cty con “Moldovagas” phục hồi sơ đồ được thỏa thuận việc tuyển khí đốt chuyển đi theo các hướng”.

Đồng thời Cty “Naftogas Ucraina” đánh giá hành động của Cty “Gasprom” như là đặt anh ninh năng lượng của Ucraina và châu Âu vào nguy cơ có thể dẫn đến những hậu quả khó lường trước cho toàn bộ hệ thống vận chuyển khí đốt của cả châu Âu.

Hoàng Xuân Kiểm
theo New City