Mới đây, Gazprom đã cáo buộc Ukraine chịu sự xúi giục của Mỹ trong cuộc tranh chấp khí đốt lần này. Theo Phó Tổng Giám đốc Gazprom – ông Alexander Medvedev, Ukraine và Mỹ đã ký một thỏa thuận ngầm liên quan đến vấn đề này.