Bà con ở Làng Sen sau những vụ khám xét, gây hoang mang dao động lớn trong cộng đồng, cái mà họ lo lắng nhất là nguyên do của các vụ khám xét còn nhiều mờ ám? Nào là có người trong cộng đồng chỉ điểm, nào là có người thu bảo kê bao nhiêu năm nay không nộp, nên bây giờ bị truy thu nên đã “bán dân” để đổi lấy sự bình yên.

Thông tin đó có thể đúng, có thể không và mọi người không thích thì có thể bỏ ngoài tai cũng được, thế nhưng những cuộc họp lớn của cộng đồng, những chỗ phát biểu nghiêm túc mà bà con đã dám đứng lên nói công khai xây dưng thì không thể bỏ qua được. Thời gian cứ trôi, mọi việc không được sáng tỏ, thậm chí không một cá nhân hay tổ chức nào lắng nghe, dù chỉ là những lời động viên hay giải thích cho những bức xúc của bà con, chưa nói đến những câu hỏi của họ còn để ngỏ: Ai là người chỉ điểm? Ai là người mang “rắn đến cắn gà nhà”? Ai vẫn tiếp tục ép bà con Làng Sen phải bảo kê?

Chúng tôi xin giới thiệu hai ý kiến phát biểu tại một cuộc họp quan trọng của cộng đồng người Việt tại Odessa tháng 6 vừa qua:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề