Nền kinh tế Ukraina trong năm 2016 đã phục hồi tăng trưởng sau khi thể hiện GDP gia tăng tới 1,3% trong tháng 1 tới tháng 9 và bắt đầu ra khỏi bóng tối một cách kỷ lục – ở mức giảm 5 điểm phần trăm.

Phó thủ tướng thứ nhất Stepan Kubiv tuyên bố.

“Nền kinh tế Ukraina trong năm 2016 đã vượt qua những hậu quả của cuộc khủng hoảng kéo dài. Kết quả 9 tháng năm 2016 cho tăng trưởng GDP 1,3%… Mức kinh tế ngầm giảm 5 điểm phần trăm (5%)Эб – ông Kubiv nói.

Theo lời ông, lần đầu tiên nền kinh tế đất nước gia tăng không phải do yếu tố bên ngoài, mà là do yếu tố bên trong – đầu tư trong nước và nhu cầu tiêu dùng.

Người đứng đầu bộ phát triển kinh tế và thương mại đánh giá rằng, Ukraina lần đầu tiên kể từ năm 2012 đã phục hồi tăng trưởng chế tạo máy và các nhành sản xuất công nghiệp, gia tăng xuất khẩu thiết bị công nghiệp và ổn định khối lượng xuất khẩu.

“Dự báo cho năm 2017 khá lạc quan. Chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP ở mức 3%”, – ông Kubiv nhấn mạnh.

Như đã thông báo, theo dữ liệu của cục thống kê nhà nước, tổng sản phẩm quốc nội của Ukraina (GDP) năm 2016 tằng so vố cùng thời kỳ năm 2015 là 2%. Mức kinh tế ngầm (kinh tế trốn thuế, -nd) trong nửa năm đầu 2016 từ 41% giảm xuống cò 38%.

Ngân sách nhà nước cho năm 2017 tiên liệu tăng trưởng GDP ở mức 3%, còn Quỹ IMF dự báo tăng trưởng GDP của Ukraina ở mức 2,5%.

Nguồn: Sevodnya

 

»Cùng chủ đề