Tổng thống Viktor Yushchenko cho biết, ông đã ban hành một nghị định yêu cầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng(SNBO) thực hiện việc “Giám sát các kết quả hoạt động của Hội đồng Bộ trưởng xung quanh việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới(WTO) của Ucraina”.

Nghị định này đã được Yushchenko thông qua từ 26-6 năm nay, nhưng những các văn bản của nó tới hôm nay mới được công bố trên trang web chính thức của tổng thống.

Được biết, SNBO sẽ ủy quyền cho Hội đồng Bộ trưởng trong vòng 2 tháng phải sửa đổi các kế hoạch kinh tế để nền kinh tế có thể thích ứng được các yêu cầu đặt ra từ WTO. Theo đó, cần phải đưa ra những phương án cụ thể để giải quyết vấn đề phát sinh của nền kinh tế quốc dân trong giai đoạn hiện tại, thực hiện các cơ chế để hỗ trợ cho các ngành có liên quan đến kinh tế theo quy định của WTO và khả năng tài chính của đất nước; tiến hành các hoạt động nhằm kích thích tăng trưởng của các sản phẩm trong nước ngay trên “sân nhà”.

Ngoài ra, chính phủ cần phải xem xét một vài quy chế pháp luật sao cho phù hợp với yêu cầu của WTO, đồng thời thực hiện các yêu cầu về an toàn thực phẩm sao cho đúng tiêu chuẩn.

Đồng thời, Hội đồng Bộ trưởng cũng cần hoàn tất các cam kết Ucraina cần phải thực hiện khi gia nhập WTO, thực hiện các biện pháp để tiêu chuẩn hoá các quy định theo WTO và Liên minh châu Âu. Văn bản này cũng yêu cầu chính phủ nên xây dựng một Viện nghiên cứu chính lược quốc gia với sự tham gia của các tổ chức khoa học hàng đầu thế giới tại Ucraina với mục đích đến cuối năm 2009 phải cho ra được một bản dự thảo chiến lược cho việc gia nhập WTO.

Phamxuan
theo Unian

»Cùng chủ đề