Trong quyết định gửi cho các ngân hàng vào hôm nay, Ngân hàng quốc gia(NBU) yêu cầu lãnh đạo ngân hàng có nghĩa vụ tự xác định tỷ giá cho ngân hàng của mình khi tham gia giao dịch trên thị trường liên ngân hàng.

“Các tỷ giá mà các ngân hàng thiết lập phải dựa vào tình hình thực tế trên thị trường liên ngân hàng và tỷ giá thực tế mà NBU đưa ra hàng ngày. Do tầm quan trọng của việc này nên yêu cầu người đứng đầu các ngân hàng trực tiếp thực hiện và kiểm tra,” – quyết định cho biết. 

Phó thống đốc NBU Anatoli Shapovalov cho biết, yêu cầu ổn định tỷ giá nhằm mục đích giảm thiểu tỷ lệ rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện kịp thời các nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của các đối tượng tham gia thị trường.

Theo những tin tức từ thị trường liên ngân hàng, dưới ảnh hưởng của những kẻ đầu cơ, hôm nay đã có lúc tỷ giá đạt tới 7,79 UAH/USD.

NBU muốn quản lý chặt tỷ giá để ngăn chặn sự suy giảm của đồng grivna bằng việc can thiệp vào tỷ lệ ngoại tệ. Hôm nay NBU bán đô la ra thị trường với tỷ giá 7,65 UAH/USD mà không có bất kỳ hạn chế nào, kết thúc giao dịch, tỷ giá đạt mức 7,70-7,75 UAH/USD.

Theo đại diện của các ngân hàng thương mại cho biết, việc NBU bán ngoại tệ mà không kèm theo bất cứ điều kiện hay hạn chế nào thường chỉ diễn ra vài lần trong năm, và vào những lúc ổn định nhất của thị trường.

Trong ngày hôm nay, NBU đã đáp ứng khoảng 60% yêu cầu từ các ngân hàng, trong khi trước đó chỉ vào khoảng 20-40%.

Tỷ giá đồng grivna trên thị trường liên ngân hàng từ đầu năm đến nay đã tăng cường khoảng 4,2%, từ 8.05 UAH/USD xuống còn trung bình 7,725 UAH/USD. Để hỗ trợ cho đồng grivna, từ đầu năm đến nay NBU đã bán ra thị trường khoảng hơn 5 tỷ USD. 

Phamxuan
theo For-ua