(DN.ODESA) – Ngân hàng nhà nước Ukraine NBU yêu cầu các ngân hàng thương mai bán đô la cho người dân theo tỷ giá không nhiều hơn 6.0 UAH/USD. Điều này đã được thông báo bởi ủy ban báo chí NBU ngày hôm nay.

“Khi tính toán tỷ giá trung bình của đồng đô la theo tình hình mua bán trên thị trường tỷ giả liên ngân hàng ngày 3.11.2008, chúng ta hãy đặt lên cao lợi ích của người dân bằng việc thiết lập tỉ giá bán đồng đô la cho họ từ ngày 4.11 không nhiều hơn 6 grip 00 cô pếch” – thông báo có đoạn.

Trước đó NBU yêu cầu các ngân hàng từ ngày 31.10 bán ra đồng đô la cho người dân theo tỷ giá không nhiều hơn 6,3 UAH/USD, và sau đó (từ ngày 1 đến 3 tháng 11) – theo tỷ giá không quá 6,2 UAH/USD.

Nhớ lại rằng, từ ngày 30 tháng 10 NBU bắt đầu thực hiện những can thiệp mang tính chủ động của mình với liên ngân hàng để bình ổn tỷ giá đồng grip.

Ngày 3 tháng 11 NBU đã bán đô la liên ngân hàng với tỷ giá 5,85 UAH/USD.

Cường Nguyễn