Ngân hàng quốc gia Ukraina đã kết thúc thanh lọc hệ thống ngân hàng khỏi những ngân hàng có vấn đề, giai đoạn đầu tiên của chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng của Ukraina được xem là kết thúc. Thống đốc ngân hàng quốc gia Ukrana Valeria Gontareva tuyên bố trong cuộc họp của ủy ban ở quốc hội về các vấn đề tài chính và hoạt động ngân hàng. Bà Gontareva quả quyết rằng các ngân hàng nhóm 1-2 về vốn đang nằm trong khu vực an toàn.

Trong khuôn khổ quá trình thanh lọc hệ thống ngân hàng năm 2014-2015 NBU thừa nhận 53 ngân hàng thương mại mất khả năng thanh khoản, chúng hiện tại đang được đưa ra khỏi thị trưởng bởi cơ quan Quỹ bảo đảm tiền gửi của các cá thể. Tổng số tiền thanh toán mà Quỹ phải thực hiện trả cho 1 triệu người gửi tiền của các ngân hàng này là 56 tỷ Hrivnia.

Lưu ý rằng, ngày 18 tháng 6 quốc hội Ukraina đã thông qua lần cuối các luật về củng cố nền tảng thể chế của Ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU). Gia tăng tính độc lập của NBU, nâng cao tính hiệu quả và phát triển hạ tầng cơ sở của NBU. Tăng cường tính độc lập của NBU là một trong những điều kiện cuối cùng để nhận được khoản chuyển ngân tín dụng lần thứ 2 từ Quỹ IMF.

Nguồn: “ZN,UA”