Ngân hàng quốc gia(NBU) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn bộ hệ thống ngân hàng thu được 72 tỷ UAH( riêng trong tháng 6 là 11 tỷ UAH). Nhưng chi phí thì lại lên tới 82,2 tỷ UAH( riêng trong tháng 6 là 14,1 tỷ UAH).

Tuy nhiên, trong số đó có khoảng 29,1 tỷ UAH, tương đương 35,4% tổng chi phí là được chuyển vào quỹ dự trữ.

Trong khi đó, trong thời gian cùng kì năm ngoái, tổng thu nhập của ngành ngân hàng là 48,6 tỷ UAH và chi phí là 43,3 tỷ UAH.

Tính đến đầu tháng 6, có tổng số 187 ngân hàng được NBU cấp giấy phép hoạt động. Trong số đó có 2 ngân hàng đã hoàn toàn đóng cửa là Premerbank và Intercontinentbank.

Theo NBU, tính đến 1-7, mạng lưới ngân hàng Ucraina có tổng số 1 189 chi nhánh hoạt động, ít hơn so với đầu tháng 6 là 22 chi nhánh. Còn tổng số vốn tư hữu của các ngân hàng là 116,8 tỷ UAH. Tổng số tài sản của các ngân hàng là 944,6 tỷ UAH, tăng 11,4 tỷ UAH so với một tháng trước đó, hầu hết số tài sản này được dùng cho các hoạt động tín dụng – 79,4%.

Phamxuan
theo Pod