Trong năm 2018 Ngân hàng quốc gia Ukraina đã tiêu hủy tiền cũ số lượng 663 triệu tờ với giá trị 47,420 tỉ Hrivnia. Co9w quan báo chí NBU cho TTX UNN biết. >>Українським Новинам

Số tiền này nhỏ hơn số đã tiêu hủy trong năm 2017 6,2% (795,7 triệu tờ, 50 576,7 tỉ Hrivnia).

Tiền bị tiêu hủy là tiền cũ bị các ngân hàng ra khỏi lưu thông và phải tiêu hủy để thay bằng tờ tiền mới.

Việc tiêu hủy được thực hiện theo thủ tục quy định bằng cách cho quan máy cắt nhỏ, sau đó cho qua máy nén thành gói đặc. Công tác tiêu hủy được tiến hành tại các chi nhánh NBU, cũng như ở kho trung ương. Tiền đã tiêu hủy không thể phục hồi được. Sau đó tiền này được tiêu hủy tại các kho rác thải công nghiệp thông qua một số công ty đặc biệt thực hiện.

Nguồn: Lb.ua

PS/Comment: Chúng tôi lưu ý để một số bạn đọc hiểu rằng, ngoài số tiền tiêu hủy được thay thế bằng tiền mới để đưa vào lưu thông hàng năm tiền vẫn được in ra một số lượng nhất định theo tiến độ của tăng trưởng GDP của kinh tế. Tăng trưởng GDP là sự thể hiện tỉ lệ về số lượng hàng hóa và dịch vụ gia tăng so với năm trước đó trong quốc gia. Nếu không tăng số tiền lên với tỉ lệ tương ứng thì giá cả sẽ giảm sút do thiếu tiền lưu thông, trong điều kiện nếu quá trình thanh toán phi tiền mặt không thay đổi.

»Cùng chủ đề