Như vậy chỉ đầu tháng 3 NBU đã mua towus 210 triệu đô la cho Quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia.

Ngày thứ 3, 13 tháng 3 giá đô la tiếp tục giảm mạnh, tỉ giá bình quân đô la tiền mặt tại các ngân hàng so với hôm thứ hai đã giảm 15 cô pếc, đạt mức 25,75 uah.

Lợi dngj giá đô la rẻ Ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU) đã tiếp tục mua vào thông qua đấu giá trên sàn giao dịch vốn –đã mua 74,9 triệu đô la để đưa vào quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia.

Thông tin được công bố trên trang website của nhà điều tiết. >>сайте

Giá trung binh của đô la mà NBU mua là 25,9122 uah

Như vậy chỉ riêng trong tháng ba NBU đã mua tất cả 210 triệu đô la, tuy nhiên không vid thế mà đô la tăng giá. Giá đô la trên sàn vẫn tiếp tục giảm mấy ngày liên tục.

Exchange trend trong cả tháng >> 

Tỉ giá chính thức NBU giả định cho thứ ba, 13 tháng 3 là 25,926uah.

Cuối ngày giao dịch giá đô la dừng lại đúng ở mức của NBU dự tính.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề