Tình hình tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 tiền mặt trong lưu thông tăng lên tới con số 400,1 tỉ Hrivnia, nghĩa là tăng 10,7%, kể từ con số 361 tỉ vào đầu năm 2018.

Cơ quan báo chí NBU thông báo.

Vào đầu năm 2019 đồng xu lưu thông có số lượng giá trị là 2,1 tỉ Hrivnia (13,1 tỉ xu), tiền giấy – 397,8 tỉ Hrivnia (2,95 tờ).

Như vậy, số lượng bình quân giấy bạc tính theo đầu người là 69 tờ, xu – 293 (tính tới ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Đồng tiền trong lưu thông nhiều nhất là tờ 200 Hrivnia, đồng xu nhiều nhất là xu 10 cô pếc.

“Sự gia tăng nhu cầu tiền mặt là do nhu cầu thanh toán của nền kinh té đang tăng trưởng. Đồng thời sự phát triển thanh toán phi tiền mặt (qua chuyển khoản ngân hàng) đã kiềm chế một phần tiền mặt lưu thông.

Nhờ đó, mức tiền mặt trong nền kinh tế đã giảm 11,1% GDP trong năm 2017 xuống mức 10,03% GDP trong năm 2018”, – NBU lưu ý.

Nguồn: Biz.Censor.net

»Cùng chủ đề